Verlaag uw loonkosten

Wij identificeren en passen alle verminderingen van patronale bijdragen toe waarop uw onderneming recht heeft.

Bespaar op uw loonmassa

Ongeacht de grootte van uw onderneming staan onze experts te uwer beschikking zodat u alle steun krijgt waar u recht op heeft, wanneer u die nodig heeft.

Bedrijfsvoorheffing

Een analyse met terugwerkende kracht over de laatste 4 kalenderjaren met oog op het terugvorderen van vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing op nacht- en ploegwerk, werken in onroerende staat, overuren, e.d.

RSZ

Een analyse met terugwerkende kracht over de laatste 12 kwartalen (3 jaar) met oog op het terugvorderen van alle types niet toegepaste RSZ-verminderingen voor elk bedrijf dat meer dan 5 medewerkers telt.

Uitkeringen

Een proactieve analyse om de uitkeringen, waarop uw medewerkers recht hebben te identificeren, deze te activeren en de opvolging ervan te verzekeren bij de bevoegde overheidsinstanties.

Deze bedrijven vertrouwen ons alvast :

Als grote bedrijven beroep doen op onze experten om hun payroll te optimaliseren, waarom ook u niet? Deze verlagingen zijn van toepassing ongeacht de grootte van uw bedrijf. Doe hetzelfde !

Waarom met ons in zee gaan?

No Cure No Pay

Het is simpel: als we niets vinden, rekenen we niets aan. Geen enkel financieel risico.

Expertise

Met onze diepgaande kennis van de steeds veranderende wetgeving kunnen wij telkens een dienstverlening aanbieden zonder verrassingen.

Autonomie

Beheer van uw dossier van A tot Z, alles vanop afstand en zonder extra werklast voor u.

Transparantie

Onze methode is volledig transparant, zonder bijkomende administratieve kosten of speciale controles.

Veilig en digitaal

Ons proces is volledig digitaal, in overeenstemming met de GDPR (anonimisering van gegevens) en beveiligd.

Samenwerking

Wij vullen het werk van uw sociaal secretariaat en/of boekhouder aan en werken nauw met hen samen.

Rating

Referenties

700+

Klanten in België

8 Miljoen

Voor onze klanten teruggevorderd